/image_resize/2016/11/securi-track.jpg
Austria
Bulgaria
Czech Republic
Denmark
France
Germany
Greece
Hungary
Italy
Netherlands
Poland
Ireland
Slovakia

Slovensko

MEDZINÁRODNÁ POLICAJNÁ SLUŽBA SECURI-TRACK

Služba pre profesionálov – riadená profesionálmi.

Securi-Track riadi bezpe?nostné služby najvyššieho štandardu pre svojich medzinárodných klientov.

Poskytuje službu 24/7, ktorá je prevádzkovaná medzinárodne a môže komunikova? priamo s policajnými silami v krajinách, ktoré zastrešuje (na za?iatku strany si môžete pozrie? zastrešované krajiny službou Securi-Track).

Eliminovaním jazykových bariér, ktoré sú spojené cezhrani?ným cestovaním, Securi-Track poskytuje rýchlu reakciu vo veci trestných ?inov a pohotovosti týkajúcej sa vozidiel, cestujúcich a nákladu. Službu je možné využíva? v rámci asistencie zranite?ných osôb.

Securi-Track Partner vo Vašej krajine vyrieši s Vami všetky obchodné záležitosti. Jediné, ?o musí urobi? v prípade nehody, je zatelefonova? a Váš vybraný Securi-Track Partner sa postará o zvyšok.

Nižšie sú uvedené príklad služieb Securi-Track a prevádzka:

Ak máte otázky alebo potrebuje ?alšie informácie o tom, ako Vám Securi-Track môže pomôc?, kontaktujte nás na info@secur-track.com a Váš miestny Securi-Track Partner sa s Vami skontaktuje v priebehu dvoch pracovných dní